top of page
MG_Logo_Black.png
UIT_Zycie.png

UNEXAMINED LIFE

16.09 • 05.11.2022 

MAD Galeria Sztuki zaprasza na wystawę 'Życie Niezbadane”, która ma na celu podążenie niewydeptaną ścieżką za artystami, którzy zmienią sposób w jaki patrzymy na życie. Wystawa, w której biorą udział wschodzący i znani na całym świecie artyści, rzuca wyzwanie do przemyślenia życia takiego jakie znamy, a kolejne jej pomieszczenia w intrygujący sposób prowadzą do nowego spojrzenia na nasze społeczeństwo.

Ponieważ nasze DNA niesie ze sobą genetyczne instrukcje dotyczące naszego rozwoju, funkcjonowania, wzrostu i reprodukcji naszego życia, każdy z nas ma swoją własną wizję życia. Ale co sprawia, że wierzymy, że to co widzimy i czujemy jest poprawne? Czy mamy odwagę kwestionować rzeczy w życiu? Czy kwestionowanie jest zaletą człowieka, która odróżnia nas od zwierząt? Przedstawionych artystów łączy jedno: przesuwają granice naszego postrzegania. Wystawa nie dostarcza klucza do wiecznej mądrości, ale z pewnością ma moc odblokowania naszych zakorzenionych schematów myślowych. Wychodząc z wystawy 'Życie Niezbadane' zadasz sobie pytanie "Co dalej?"

Otwarte: poniedziałek - piątek: 11-19 & sobota: 11-15 

Schermafbeelding 2022-09-02 om 14.53.33.png

With ‘Unexamined life’, M&AD Gallery invites you to explore an untrodden path of artists that reshaped the way we look at life. The exhibition, populated by emerging and international well-known artists, challenges you to rethink life as you know it. The consecutive rooms guide you in an intriguing way to a new perspective at our society.

 

As our DNA is carrying genetic instructions for our development, functioning, growth and reproduction of our life, we all have our own vision on life. But what makes us believe that what we see and feel is correct? Do we dare to question things in life? Is questioning a human asset that differs us from animals? The representing artists have all one thing in common: they push the boundaries of our perception. The exhibition does not deliver the key to eternal wisdom but it has definitely the power to unlock our entrenched thought patterns. ‘Unexamined Life’ will let you leave with the simple question ‘What’s next?’. 

The exhibition will run from September 9 to November 5. All works are for sale.

Open: Monday - Friday: 11-19 & Saturday 11-15

MARLENE DUMAS I WIELU INNYCH ARTYSTÓW

bottom of page